Disclaimer.

 

 

Bedrijfs brandweer Apollo Vredestein  B.V.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.

Brandweer Apollo Vredestein  B.V.  aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van het site van brandweer Apollo Vredestein  B.V. . Brandweer Apollo Vredestein B.V.   geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Uitsluiting aansprakelijkheid:


De webmaster/eigenaar/beheerder van deze site neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto's, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze site. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de webmaster en de Bedrijfsbrandweer Apollo Vredestein  B.V. iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.
 

Alle logo's en handelsmerken die op deze site worden getoond zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Uitingen en meningen in artikelen en nieuwsberichten op deze site zijn voor rekening van de respectievelijke auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Brandweer Apollo Vredestein  B.V.

Voor het gebruiken van beeldmateriaal van de site dient men schriftelijk
toestemming te vragen.(E-Mail:Brandweervredestein@gmail.com)
 

Copyright  2008/2014 Brandweer Apollo Vredestein B.V.